HomeTipGlasnorm

Wat is de glasnorm?

Kamerhoge glasoppervlaktes zijn in de hedendaagse architectuur niet meer weg te denken. Deze evolutie brengt echter ook enkele gevaren met zich mee. Aangezien glas een zeer breekbaar materiaal is, moeten er toch enkele veiligheidsregels in acht genomen worden. Daarom werd de norm NBN S 23-002 in leven geroepen.

Een norm is geen wet, en dus in principe geen verplichting, maar er wordt wel verwacht dat deze gerespecteerd wordt volgens de code van goede praktijken. Voor ons is uw veiligheid van zeer groot belang en wij zullen dus steeds trachten de norm zo goed mogelijk toe te passen in uw project. Hieronder lichten wij kort toe wat de norm juist inhoudt.

Volgens de norm moet u veiligheidsbeglazing voorzien aan de buitenzijde indien de beglazing op minder dan 90cm van de vloer wordt geplaatst en zich bevindt in de “menselijke activiteitenzone”. De menselijke activiteitenzone is de zone die grenst aan de openbare weg, en dus de toegang naar uw voordeur. Tuinen, terrassen, etc. worden niet beschouwd als menselijke activiteitenzone en dienen dus niet aan de buitenzijde van veiligheidsbeglazing voorzien te worden.

Aan de binnenzijde van de beglazing geldt de glasnorm wel. Daar dient de beglazing die op minder dan 90cm van de vloer geplaatst wordt voorzien te worden van een veiligheidsglas.

Veiligheidsbeglazing kan bestaan uit geharde en of gelaagde beglazing. Meer info hieromtrent kan u terugvinden bij onze producten.

De gelaagde veiligheidsbeglazing heeft verder nog enkele voordelen:

  • Een inbraak vertragend karakter
  • Een geluidswerend karakter
  • Het dempen van UV-straling